Page 5 - חוגים וסדנאות אמנות במוסדות התרבות העירוניים ובמרכזים הקהילתיים תשפב 2021-22
P. 5

‫פעילויות מוסדות התרבות העירוניים והמרכזים הקהילתיים‪ ,‬לפעילות הנבחרת לחצו‬

‫מבוגרים‪-‬גיל הזהב‬  ‫נשים‬   ‫בוגרים‬   ‫נוער‬    ‫ילדים‬ ‫קטנטנים‬ ‫מוסד תרבות‪/‬מרכז קהילתי‬
         ‫לחץ כאן‬ ‫לחץ כאן‬       ‫לחץ כאן‬
  ‫לחץ כאן‬        ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬        ‫לחץ כאן‬ ‫מוזיאון אשדוד לאמנות‬
  ‫לחץ כאן‬        ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬
              ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬       ‫המוזיאון לתרבות הפלשתים‬
              ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬       ‫בית אריה קלנג‪-‬בית האמנים‬
              ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬
              ‫לחץ כאן‬       ‫לחץ כאן‬   ‫לחץ כאן‬ ‫מונארט מרכז תרבות‬
              ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬
                   ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬       ‫ברמוזה‪-‬עושים תיאטרון אחר‬
              ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬
‫לחץ כאן‬          ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬   ‫לחץ כאן‬ ‫הספרייה העירונית ע״ש מאירהוף‬
‫לחץ כאן‬          ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬
         ‫לחץ כאן‬ ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬   ‫לחץ כאן‬ ‫מרכז קהילתי עוזיאל‪-‬רובע א'‬
‫לחץ כאן‬      ‫לחץ כאן‬ ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬
‫לחץ כאן‬      ‫לחץ כאן‬ ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬   ‫לחץ כאן‬ ‫מרכז קהילתי תקוותנו‪-‬רובע ב'‬
‫לחץ כאן‬      ‫לחץ כאן‬ ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬
              ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬  ‫לחץ כאן‬   ‫לחץ כאן‬ ‫מרכז קהילתי נווה יהונתן‪-‬רובע ג'‬
‫לחץ כאן‬      ‫לחץ כאן‬ ‫לחץ כאן‬       ‫לחץ כאן‬   ‫לחץ כאן‬   ‫מרכז קהילתי גולדי‪-‬רובע ד'‬
‫לחץ כאן‬      ‫לחץ כאן‬
‫לחץ כאן‬      ‫לחץ כאן‬                 ‫לחץ כאן‬    ‫מרכז קהילתי טנה‪-‬רובע ה'‬
‫לחץ כאן‬      ‫לחץ כאן‬                 ‫לחץ כאן‬
‫לחץ כאן‬      ‫לחץ כאן‬                 ‫לחץ כאן‬  ‫מרכז קהילתי בית לברון‪-‬רובע ו'‬
         ‫לחץ כאן‬                 ‫לחץ כאן‬   ‫מרכז קהילתי חרצית‪-‬רובע ח'‬
‫לחץ כאן‬                          ‫לחץ כאן‬     ‫מרכז קהילתי ט'‪-‬רובע ט'‬
                              ‫לחץ כאן‬
                              ‫לחץ כאן‬  ‫מרכז קהילתי דיונה‪-‬רובע י'‪ ,‬י״ג‬
                                  ‫מרכז קהילתי עם שלום רובע‪-‬י״א‬

                                    ‫מרכז קהילתי ספרא‪-‬רובע י״ב‬

                              ‫לחץ כאן‬ ‫מרכז קהילתי דקל‪-‬רובע ט״ו‪,‬ט״ז‪,‬י״ז‬
                              ‫לחץ כאן‬   ‫מרכז קהילתי אחווה‪-‬רובע סיטי‬

‫‪www.ironit.org.il‬‬

           ‫ליצירת קשר לחצו כאן החברה העירונית לתרבות ופנאי | רחוב הבנים ‪ ,6‬אשדוד | ‪ | 08-8545075‬ט‪.‬ל‪.‬ח | הזכות לשינויים שמורה‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10