ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

חדשות ועדכונים בעיר

טופס ביטול/שינוי פעילות תשפ"ב

טופס ביטול/שינוי פעילות תשפ"ב

לכבוד
א.ג.נ,
הנדון: בקשה לביטול/שינוי של פעילות/חוג במרכז הקהילתי
1. אנו, הח"מ, מבקשים לבטל/לשנות את הפעילות אליה נרשמנו, על פי הנתונים שלהלן
2.
3. ידוע לנו כי ביטול הפעילות כפוף לתשלום דמי ביטול בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות לתשלום.
4. ידוע לנו כי ביטול הפעילות יבטל רטרואקטיבית כל הנחות שניתנו בגין תשלום הפעילות (כגון הנחה על רישום למספר פעילויות/חוגים, הנחת רישום מוקדמת וכו').
5. ידוע לנו כי ניתן להמציא טופס זה למרכז הקהילתי באמצעות דוא"ל, פקס, דואר או מסירה ידנית על פי אמצעי הקשר המפורטים באתר האינטרנט של החברה (www.ironit.org.il) ובכפוף לאישור המרכז הקהילתי על קבלתו.
6. חשוב לנו לשמוע את חוות דעתך על השירות שקיבלת
• האם היית מרוצה מאיכות הפעילות והתכנים שהועברו בו ?
• באיזו מידה היית/ה מרוצה מהמדריך ?
עדכונים
7. האם אתה מעוניין/ת לקבל הצעות לחוגים/ פעילויות המתקיימים במרכז הקהילתי באמצעות דוא"ל/מסרונים?
ולראיה באנו על החתום
הורה/משתתף
חתמו כאן
לטיפול המשרד:
סמנו V ליד "אני לא רובוט"