ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה העירונית

הנחיות למילוי הטופס:

הצהרת ההורים על מצב בריאותי של ילד/ה המשתתף/ת בפעילות במרכז הקהילתי

מאת: הורה התלמיד/ה :
אני מצהיר בזאת כי :
1. לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני /ביתי להשתתף בפעילות הנערכת במרכז הקהילתי
2. יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה /חלקית בפעילות הנדרשת במרכז הקהילתי
כדלקמן :
(חובה להביא אישור רפואי מהרופא).
3. יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית ( כגון אסטמה, סכרת נעורים, אפילפסיה וכד')
בני/בתי יודע/ת לשחות