ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

חדשות ועדכונים בעיר


  • תושבים יקרים, ההרשמה לקייטנות הקיץ 2020 הסתיימה !!!

הנחיות למילוי הטופס:

כללי 

* הרישום והתשלום לקייטנה יעשו במזכירות המרכז הקהילתי או באמצעות האינטרנט.

* מחיר הקייטנה יהיה עפ"י תוכנת חוגים הנקבעת מעת לעת ובהתאם לסוג הקייטנה. (חברתית, ייחודית)

* פתיחת קבוצה מותנית במס' משתתפים מינימאלי. 

* המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לרשום את הקייטן לקבוצת גיל אחרת במידה ולא תיפתח קבוצת גיל  מתאימה.

 * מיקום הקייטנה, ימים, שעות הפעילות ותוכנית הקייטנה ניתן לקבל במזכירות המרכז הקהילתי.

 * בימים של יציאות מחוץ למבנה המרכז הקהילתי, מתחייב ההורה להביא את הקייטן עד השעה:8:00 בבוקר (הורה שאיחר אין המרכז הקהילתי אחראי לתוכנית חלופית עבור הקייטן וכן לא יוכל הקייטן להישאר במבנה המרכז הקהילתי).

* ההורה מתחייב לעקוב אחרי כל הדרישות של המרכז הקהילתי לקייטנה ולעמוד בהם.

 * כל הורה חייב למלא הצהרת בריאות שבה מצוין מצבו הבריאותי של הילד, האם הילד יודע לשחות ועוד וכמו כן לאשר יציאה לאטרקציות השונות במסגרת הקייטנה. לקוח המבצע רישום באמצעות האינטרנט מחויב להדפיס הצהרת בריאות ולהביאה חתומה למשרדי המרכז הקהילתי לפני תחילת הקייטנה. ללא הצהרת בריאות לא תותר כניסת הילד לקייטנה.

 * הורה שלא ימלא את הצהרת הבריאות כנדרש, (כתב ברור, עם שמות התרופות שהקייטן נוטל- במידה ויש), אין הנהלת המרכז הקהילתי אחראית לבריאותו והיא רשאית להפסיק באופן מידי את פעילותו של הקייטן.

 * אין להביא חפצים יקרי ערך לקייטנה, אין המרכז הקהילתי אחראי לאובדן ו/או לנזק שיגרם לרכוש,ציוד יקר ערך, כסף של הקייטן.

 * להנהלת המרכז הקהילתי קיימת הזכות להוציא ילד מהקייטנה עקב בעיות משמעת, אלימות מילולית, אלימות פיזית ואי ציות להוראות ולתקנון.

 * קייטנים אשר לא יישמעו להוראות המדריכים תופסק פעילותם בקייטנה לאלתר.

 * הגעה לקייטנה ופיזור ייעשה ע"י ההורים

 * למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתוכנית הפעילות בקייטנה

 * הנני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות החברה העירונית, יתכן כי הצילומים ישמשו לצורך פרסומי החברה העירונית. במידה ואינך מעוניין יש ליידע בכתב ע"ג טופס זה.

 * הנני לאשר מראש קבלת כל חומר פרסומי בכל דרך ואמצעי שהוא לפי חוק התקשורת התשמ"ב 1892, כהגדרת המונחים הללו בסעיף 30 א.

 

תשלום

לנרשמים לקייטנה בחודש מאי – תינתן אפשרות לשלם ב- 4 תשלומים (האחרון 10/08)      

* לנרשמים  בחודש יוני-   תינתן אפשרות לשלם ב- 3 תשלומים.                                 

* לנרשמים בחודש יולי -   תינתן אפשרות לשלם ב- 2 תשלומים.

* התשלום לקייטנה הוא עבור תאריכים ספציפיים לקייטנות השונות המתפרסמים במרכז הקהילתי מעת לעת.

* למשלמים במזכירות המרכז הקהילתי תינתן אפשרות לתשלום בכרטיס אשראי או בצ'קים לתאריכים ,1,5,10,15,20

* במקרה של תשלום חוזר, המרכז הקהילתי יגבה מהלקוח עמלת החזר וטיפול.

* משתתף אשר לא יסדיר את התשלום במועד, לא יוכל להשתתף בקייטנה.

 

ביטול קייטנה ע"י הלקוח:

* יעשה בהודעה בכתב במזכירות המרכז הקהילתי עם הצגת הקבלה המקורית.

* ביטול שיעשה לפני מועד פתיחת הקייטנה עד ה (25.6 )יוחזר מלוא התשלום. ביטול לאחר מועד זה יחויב בדמי ביטול בסך 25 ₪.

* ביטול בשבוע הראשון (בקייטנת 3 שבועות) יוחזר סך 60%  מהתשלום המלא.

* ביטול בשבוע השני (בקייטנת 3 שבועות) יוחזר סך 30% מהתשלום המלא.

* בשבוע השלישי אין ביטולי הרשמות ואין כל החזר כספי.

* הפסקת פעילות יזומה מצד המרכז הקהילתי,תזכה את הלקוח בהחזר תשלום בחלק היחסי של ימי הקייטנה שנותרו.

* במקרה של ביטול רישום, בטלות גם ההנחות והמבצעים שניתנו ללקוח.

 

הנחות:

ילד שני זכאי ל- 10% הנחה לקייטנה הזולה ביותר. (בקייטנת "החופש הגדול" של משרד החינוך, לא תינתן הנחה, שכן עלותה מסובסדת).

* זכאים של משרד הרווחה יקבלו אישור משירותי הרווחה ועימו יגיעו למרכז הקהילתי למימוש ההנחה.

* זכאים של משרד הקליטה יקבלו אישור משירותי הקליטה ועימו יגיעו למרכז הקהילתי למימוש ההנחה.

* משפחות שאינן זכאיות ימלאו עד 20.6 טופס הנחה במזכירות המרכז הקהילתי וימתינו להחלטת הועדה ב- 27/6. לאחר  28.06 לא יתקבלו בקשות להנחות.

הריני לאשר שקראתי את תקנון הרישום