ניווט באתר > דף הבית>מכרז כח אדם מס' 24 / 02 - דרוש/ה לתפקיד מנהל/ת תכנית לקידום מוביליות חברתית כלכלית

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

מכרז כח אדם מס' 24 / 02 - דרוש/ה לתפקיד מנהל/ת תכנית לקידום מוביליות חברתית כלכלית

מכרז כח אדם מס' 24 / 02 - דרוש/ה לתפקיד מנהל/ת תכנית לקידום מוביליות חברתית כלכלית

(1) תואר המשרה
מנהל/ת תכנית לקידום מוביליות חברתית כלכלית

(2) הגדרת התפקיד
ניהול כלל המהלכים בתוכנית לקידום מוביליות חברתית-כלכלית ברשות המקומית על אגפיה ומחלקותיה, תוך שיתוף כלל הגורמים המקצועיים. ייזום וליווי של תהליכים משותפים (תכנון אסטרטגי, יצירת שותפויות ושיתוף ציבור, הכשרות ויישום תכניות עבודה) מתוך ראייה רחבה של חמשת תחומי החיים, רצף הגילאים והאקוסיסטם הרשותי, בתשומת לב להיבטי רווחה וקהילה.
- תכלול שלב המיפוי והתכנון האסטרטגי ברשות.
- יישום התוכנית האסטרטגית - בניית תכנית עבודה רשותית ותכלול הפעולות הרשותיות באמצעות הגורמים ברשות האחראיים על הפעלת התוכניות, המענים והשירותים השונים, בהתאם לתוכנית האסטרטגית ולשם השגת היעדים שהוגדרו.
- מיצוב - הטמעת שפת המוביליות בעשייה הרשותית.

(3) דרגת המשרה ותנאי העסקה
העסקה בדרוג דרגה עובדי חינוך ונוער בהתאם להשכלת ונסיון המועמד/ת

(4) שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית - 100%.
41 שעות שבועיות.

(5) עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה

(א) השכלה
תואר ראשון ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

(ב) ניסיון
- לפחות שנתיים ניסיון בהובלת תהליכים חברתיים.
- השתתפות בהכשרה ייעודית לתפקיד שתתקיים במרכז הארץ.

(ג) כישורים נדרשים
- יכולת הובלה של תהליכים בשלבי תכנון ויישום בהתאם לתוכניות עבודה
- יכולת יצירה ואחזקה של שותפויות
- יכולת ניתוח ועיבוד נתונים מתוך מערכות ממוחשבות
- שליטה בתוכנות Office ויישומי מחשב
- כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית. יתרון לשפה נוספת.
- יתרון להכרות עם מנגנוני העבודה במגזר הציבורי
- יתרון לניסיון בעולמות הידע של קידום מוביליות חברתית ו/או רקע בייעוץ ארגוני

(6) כפיפות ארגונית
מנהל המוביליות יהיה בכפיפות למנהל המחלקה לעבודה קהילתית, מינהל לשירותים חברתיים ברשות.

(7) הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
בקשות להצגת מועמדות למשרה פנויה יוגשו לחברה בכתב על גבי טופס בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה בצירוף מספר המכרז, קורות חיים, המלצות, אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף והכישורים הנדרשים לרבות לעניין השכלה וניסיון מקצועי.

(8) קבלת טופס הבקשה
טופס בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ironit.org.il תחת לשונית "דרושים ומכרזים".
לטופס בקשה משרה פנויה לחצו

(9) הדרכים להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה תעשה בכתב לאחד מאמצעי הקשר המפורטים להלן:
(א) משרד משאבי אנוש, רח' הקליטה 4 קומה 3
(ב) פקס': 08-6499741
(ג) דוא"ל: bat-hen@ironit.org.il

(10) המועד האחרון להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
בקשות להצגת מועמדות למשרה הפנויה יתקבלו עד ליום 22.05.2024 שעה 12:00.
בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבדקו. יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה.

(11) המועד האחרון להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
בקשות להצגת מועמדות למשרה הפנויה יתקבלו עד ליום 22.05.24 שעה 12:00.
בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבדקו. יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה.

(12) זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
(13) עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי החברה, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
(14) הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.
(15) ככל שלא יוגשו המסמכים/הפרטים הנדרשים להוכחת עמידה בדרישות, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בדרישות הסף
(16) החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למכרז וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם החברה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.