ניווט באתר > דף הבית>מכרז כח אדם מס' 24 / 04 - דרוש/ה לתפקיד רכז/ת מדידה ונתונים לתוכנית מוביליות חברתית- כלכלית

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

מכרז כח אדם מס' 24 / 04 - דרוש/ה לתפקיד רכז/ת מדידה ונתונים לתוכנית מוביליות חברתית- כלכלית

מכרז כח אדם מס' 24 / 04 - דרוש/ה לתפקיד רכז/ת מדידה ונתונים לתוכנית מוביליות חברתית- כלכלית

(1) תואר המשרה
רכז/ת מדידה ונתונים לתוכנית מוביליות חברתית- כלכלית

(2) הגדרת התפקיד
ניהול כלל המידע והנתונים הרשותיים בנושא מוביליות חברתית-כלכלית לצד מנהל המוביליות הרשותי.
ניטור ואיסוף נתונים בנושא מוביליות ברשות, סיוע בבניית תכנית עבודה רשותית, פיתוח כלים אנליטיים לתמיכה בהליך העבודה, והטמעת השימוש בכלים ובעבודה מבוססת נתונים ברשות.

(3) דרגת המשרה ותנאי העסקה
העסקה בדרוג דרגה עובדי חינוך ונוער בהתאם להשכלת ונסיון המועמד/ת

(4) שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית - 50%.
השתתפות בהכשרה ייעודית לתפקיד שתתקיים במרכז הארץ.

(5) עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה

(א) השכלה
השכלה/ידע יישומי בשדה החברתי.

(ב) ניסיון
- יתרון לניסיון בעבודה עם כלי BI (Power BI, Tableau ועוד).
- יתרון לבעלי ניסיון בעבודה עם דאטה במערכות ממוחשבות.
- יתרון לבעלי ניסיון בעולמות הידע של קידום מוביליות חברתית.


(ג) כישורים נדרשים
- יכולת ריכוז של משימות מרובות בשלבי תכנון ויישום בהתאם לתוכניות עבודה.
- יכולת עבודה עם ריבוי שותפים ובעלי עניין.
- יכולת עבודה בסביבה מורכבת ומאתגרת בצורה עצמאית.
- שליטה בתוכנות Office ויישומי מחשב. שליטה בתכנת Excel ברמה טובה מאוד.
- כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית. יתרון לשפה נוספת.
- יתרון לבעלי ניסיון בעבודה עם דאטה במערכות ממוחשבות.
- יתרון להכרות עם מנגנוני העבודה במגזר הציבורי.
- יתרון להיכרות עם תרבות הנתונים ברשויות המקומיות.

*בתהליך המיון המועמד יידרש להגיש משימת תרגול.

(6) כפיפות ארגונית
רכז/ת המידע ונתונים יהיה בכפיפות למנהל/ת התוכנית למוביליות חברתית-כלכלית הרשותית וכחלק מהמינהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד.

(7) הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
בקשות להצגת מועמדות למשרה פנויה יוגשו לחברה בכתב על גבי טופס בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה בצירוף מספר המכרז, קורות חיים, המלצות, אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף והכישורים הנדרשים לרבות לעניין השכלה וניסיון מקצועי.

(8) קבלת טופס הבקשה
טופס בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ironit.org.il תחת לשונית "דרושים ומכרזים".
לטופס בקשה משרה פנויה לחצו

(9) הדרכים להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה תעשה בכתב לאחד מאמצעי הקשר המפורטים להלן:
(א) משרד משאבי אנוש, רח' הקליטה 4 קומה 3
(ב) פקס': 08-6499741
(ג) דוא"ל: bat-hen@ironit.org.il

(10) המועד האחרון להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
בקשות להצגת מועמדות למשרה הפנויה יתקבלו עד ליום 22.05.2024 שעה 12:00.
בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבדקו. יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה.

(11) המועד האחרון להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
בקשות להצגת מועמדות למשרה הפנויה יתקבלו עד ליום 22.05.24 שעה 12:00.
בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבדקו. יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה.

(12) זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
(13) עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי החברה, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
(14) הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.
(15) ככל שלא יוגשו המסמכים/הפרטים הנדרשים להוכחת עמידה בדרישות, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בדרישות הסף
(16) החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למכרז וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם החברה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.