ניווט באתר > דף הבית>מכרז פומבי כח אדם מס' 06/2024 - מנהל/ת מעון לתחום הגיל הרך

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

מכרז פומבי כח אדם מס' 06/2024 - מנהל/ת מעון לתחום הגיל הרך

מכרז פומבי כח אדם מס' 06/2024 - מנהל/ת מעון לתחום הגיל הרך

(1) תואר המשרה: 

מנהל/ת מעון לתחום הגיל הרך

 

(2) הגדרת התפקיד

- ניהול מעון עם מס' כיתות לימוד בגיל הרך בהתאם למדיניות והנחיות מנהלת התחום.
- אחריות כוללת למעון לרבות תכנים, ניהול, כוח אדם ותשלומי הורים.
- תכנון תכנית הלימודים והכנת חומר למידה והעשרה.
- אחריות מנהלית ופיקוח על ביצוע תכנית הלימודים.
- קידום פרויקטים באופן עצמאי.
- ניהול תקציב המעון.

 

(3) דרגת המשרה ותנאי העסקה: 

מתח דרגות כפי שנקבע על ידי משרד הפנים.

 

(4) שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית: 

100%.

 

(5) עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה

(א) השכלה
- תואר ראשון (עדיפות לתואר שני) ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בתחום החינוך (עדיפות לתואר בחינוך לגיל הרך)

(ב) ניסיון
- ניסיון ויכולת מוכחת בעבודה עם הגיל הרך לפחות 3 שנים.
- ניסיון מוכח בריכוז הנחיה וניהול של צוות עובדים לפחות 3 שנים.
- ניסיון בריכוז/ניהול יתרון

(ג) כישורים נדרשים
- יכולת פיתוח קשר טוב עם הורים וצוות עובדים.
- כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה .
- בעל/ת רישיון נהיגה ברכב פרטי.
- בעלת תעודות מתאימות.
- ידע נרחב במחשב.
- רמת ניידות גבוהה.
- כושר ניהול וארגון, יכולת עמידה במצבי לחץ, יעילות.

 

(6) כפיפות ארגונית: 

מנהלת תחום הגיל הרך.

 

(7) הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה

בקשות להצגת מועמדות למשרה פנויה יוגשו לחברה בכתב על גבי טופס בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה בצירוף מספר המכרז, קורות חיים, המלצות, אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף והכישורים הנדרשים לרבות לעניין השכלה וניסיון מקצועי.

 

(8) קבלת טופס הבקשה

טופס בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ironit.org.il תחת לשונית "דרושים ומכרזים".

 

(9) הדרכים להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה

הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה תעשה בכתב לאחד מאמצעי הקשר המפורטים להלן:
(1) משרד משאבי אנוש, רח' הקליטה 4 קומה 3 (2) פקס': 08-6499741 (3) דוא"ל: bat-hen@ironit.org.il

 

(10) המועד האחרון להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה

בקשות להצגת מועמדות למשרה הפנויה יתקבלו עד ליום 9.7.24 שעה 12:00. בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבדקו. יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה.

 

(11) זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

 

(12) עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי החברה, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

(13) הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

(14) ככל שלא יוגשו המסמכים/הפרטים הנדרשים להוכחת עמידה בדרישות, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בדרישות הסף

 

(15) החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למכרז וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם החברה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

 

לחצו להגשת מועמדות