ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

חדשות ועדכונים בעיר

טופס ביטול צהרון תשפ"ב

טופס ביטול צהרון תשפ"ב

לכבוד
החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
הנדון: בקשה לביטול של פעילות צהרון
א.ג.נ,
1. אנו, הח"מ, מבקשים לבטל/לשנות את פעילות הצהרון אליה נרשמנו, על פי הנתונים שלהלן
2.
ברצוני לבטל את הפעילות
3. ידוע לנו כי ביטול הפעילות כפוף לתשלום דמי ביטול בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות לתשלום.
4. ידוע לנו כי ביטול הפעילות יבטל רטרואקטיבית כל הנחות שניתנו בגין תשלום הפעילות (כגון הנחה על רישום למספר פעילויות, הנחת רישום מוקדמת וכו').
5. ידוע לנו כי ניתן להמציא טופס זה לחברה העירונית באמצעות אמצעי הקשר המפורטים להלן ובכפוף לקבלת אישור על קליטתם בידי החברה
5.1 גילאי גן - במסירה ידנית או דואר למזכירות צמ"ח, רח' סיני 25 רובע א' אשדוד, בדוא"ל: rishum@ironit.org.il בפקס': 08-9398757.
5.2 כיתות א' - ד' - במזכירות המרכז הקהילתי המפעיל את הצהרון, במסירה ידנית, דואר, דוא"ל או פקס על פי אמצעי הקשר המפורטים באתר האינטרנט של החברה www.ironit.org.il.
6. עם קבלת הבקשה היא תיבדק על ידכם ותודיעו לנו על קבלתה בטלפון או בדוא"ל.
7. חשוב לנו לשמוע את חוות דעתך על השירות שקיבלת
•האם היית מרוצה מאיכות הפעילות והתכנים שהועברו בו ?
•באיזו מידה היית/ה מרוצה מהמדריך/ה גננת/ סייעת ?
האם אתה מעוניין/ת לקבל הצעות לחוגים/פעילויות המתקיימות על ידי החברה העירונית באמצעות דוא"ל
ולראיה באנו על החתום
חתמו כאן
לטיפול המשרד
סמנו V ליד "אני לא רובוט"