ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

חדשות ועדכונים בעיר


  • תושבים יקרים, ההרשמה לקייטנות הקיץ 2020 הסתיימה !!!

תקנון רישום לחוגים

הנחיות למילוי הטופס:

 

תקנון רישום לחוגים

כללי

* החוג יפתח רק בהרשמת מספר מינימאלי של משתתפים, המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לבטל חוג מחוסר משתתפים    במהלך השנה.

* בחוגי ילדים בתחילת השנה ניתן להיכנס לשיעור אחד ניסיון ללא תשלום, החל מהשיעור השני יגבה תשלום גם עבור השיעור הראשון. כניסה לחוגים בפעם השנייה מותנית בהצגת קבלה

* מחירי חוגים המחייבים הינם המחירים שבתוכנת חוגים לשנת פעילות כפי שמתפרסם מעת לעת.

* מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים המפורטים בלוח החופשות.

* מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור

   ציוד וחומרים עפ"י צרכי החוג.

* הנהלת המרכז ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן החפצים ו/או דברי ערך.

* הנני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות החברה העירונית, יתכן כי הצילומים ישמשו לצורך פרסומי החברה   העירונית. במידה ואינך מעוניין יש ליידע בכתב ע"ג טופס זה.

* שינויים או ביטולים ידועים מראש בפעילות ימסרו באחד מהדרכים הבאות: באמצעות

פרסום או ע"י המדריך בהודעה מוקדמת או באמצעות דף קשר למשתתפים או בהודעה טלפונית.

* הנני לאשר מראש קבלת כל חומר פרסומי בכל דרך ואמצעי שהוא לפי חוק התקשורת התשמ"ב 1892, כהגדרת המונחים הללו בסעיף 30 א.

* בכל מקרה של אי בהירות ומידע בלתי מספיק יש לפנות למזכירות המרכז הקהילתי.

* הזכות לשינויים לרבות זמני החוגים עם הודעה מראש שמורה למרכז הקהילתי.

רישום 

הרישום והתשלום יעשו במזכירות המרכז הקהילתי.

* בעת הרישום לחוגים, אנו מאשרים למרכז הקהילתי, לשלוח מידע או עדכונים ללקוח

בדוא"ל או במסרונים.

* במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על תקנון זה ועל הצהרת בריאותו של הנרשם לחוג, (רק לחוגי ספורט ומחול). ברישום טלפוני/אינטרנטי: חובה להחזיר למזכירות המרכז טופס הצהרת בריאות חתום ע"י הורה ברישום הילד/ה המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים.

תשלומים

* התשלום לכל החוגים והפעילויות יעשה בתשלום שנתי לכל שנת הפעילות מחודשספטמבר השנה או חודש הרישום ועד חודש יולי שנה לאחר מכן.

* התשלום יעשה בהמחאות לתאריכים 1,5,10,15,20 לכל חודש בלבד או בכרטיס אשראי.

(גם עסקה טלפונית).

* במקרה של תשלום חוזר, המרכז הקהילתי יגבה מהלקוח עמלת החזר וטיפול.

* משתתף אשר לא יסדיר את התשלום במועד, לא יוכל להשתתף בחוג. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילותו של לקוח אשר לא ימלא אחר הוראות התקנון.

* התשלום עבור חוגים כולל חופשות וחגים, עפ"י לוח החופשות המתפרסם בכל שנה. אין החזר שיעורים ו/או החזר כספי בגין פעילות שלא נתקיימה עפ"י לוח החופשות.

*החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה המעיד על היעדרות מעל חודש.

 האישור הרפואי יימסר לא יאוחר מ 14 יום מתום מועד המחלה.

הנחות

* בקשה להנחה תתבצע בכפוף למילוי טופס ייעודי, (עד סוף דצמבר) ובכפוף לקריטריונים שנבחנים מעת לעת. ניתן לקבל את הטופס במזכירות המרכז הקהילתי.

* עד להחלטת הוועדה התשלום לפעילות יהיה מלא. לא תינתן הנחה לפעילות חד פעמית, כגון אירוע במתנ"ס. אין כפל הנחות.

* רישום ל 3 חוגים למשפחה, מקנה הנחה בסך 10% לחוג השלישי. רישום ל 4 חוגים למשפחה, מקנה הנחה בסך 20% לחוג   הרביעי (הזול מבין החוגים).

 

ביטול רישום והפסקת פעילות

* יעשה בהודעה בכתב חודש מראש במזכירות המרכז הקהילתי ע"ג טופס ביטול. מיום הגשת הבקשה ייגבה תשלום של חודש מראש ובתקופה זו יהא רשאי המשתתף להמשיך בפעילותו. משתתף שעוזב את החוג ישלם את מלוא המחיר עבור החודש השוטף שבו התקבלה הבקשה. אין אפשרות לביטול רישום למנויים, סדרות והצגות.

* במקרה של הפסקת פעילות כלשהי מטעם המרכז הקהילתי ,יופסק גם החיוב הכספי בהתאם. במקרה של ביטול צפוי באחד המפגשים (המורה חולה וכדומה) יוחזר השיעור בסיום הקורס/ החוג או במהלכו.

* אין אפשרות לביטול רישום לפעילות חוגים לאחר ה 31 במרץ.(למעט ביטול של חודש יולי בלבד שתינתן הודעה עד 31/5)

* לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת מאשר בהודעה בכתב כאמור.

* אי השתתפות בחוג, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא.

* ביטול רישום במהלך השנה מבטל הנחות ומבצעים באופן רטרואקטיבי. כגון: הרשמות מוקדמות, הפנינג, חודש חינם וכדומה.

 

אנו מצהירים, ומתחייבים בזאת כלפי החברה שקראנו את התקנון.