ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה העירונית

הנחיות למילוי הטופס:

טופס התחייבות לתשלום בכרטיס אשראי

פרטי המשלם
פרטי כרטיס האשראי
אמצעי תשלום : כרטיס אשראי מסוג
אמצעי תשלום : כרטיס אשראי מסוג
אני הח"מ, בעל כרטיס האשראי מאשר חיוב .