ניווט באתר > דף הבית>דרוש/ה לתפקיד: מנהל/ת תוכניות לאזרחים וותיקים

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

דרוש/ה לתפקיד: מנהל/ת תוכניות לאזרחים וותיקים

דרוש/ה לתפקיד: מנהל/ת תוכניות לאזרחים וותיקים

מכרז כח אדם מס' 24 / 07
פומבי

דרוש/ה
לתפקיד: מנהל/ת תוכניות לאזרחים וותיקים

(1) תואר המשרה
(2) מנהל/ת תוכניות לאזרחים וותיקים
הגדרת התפקיד
- מיפוי ואיתור כלל הפעילויות הקיימות לאזרחים וותיקים באשדוד ויצירת מאגר נתונים דינמי.
- שותף/ה בכיר/ה בקביעת מדיניות, תכנון והוצאה לפועל של תוכניות עבודה עבור אזרחים וותיקים.
- ייזום תוכניות חדשות, קידום תוכניות קיימות, יצירת שיתופי פעולה- להרחבת מעגל מקבלי השירות.
- ייזום פעילויות קהילתיות ותוכניות פרטניות להגברת תחושת השייכות והחוסן של האזרחים הוותיקים והפגת בדידות.
- אחריות ישירה לבניית תוכניות עבודה, בניית תכנית תקציבית פרסום ושיווק השירות ופיקוח ובקרה על הפעלתן.

(3) דרגת המשרה ותנאי העסקה
דירוג חינוך ונוער, דרגה לפי השכלה.
(4) שיעור חלקיות המשרה
100%.
41 שעות שבועיות.

(5) עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה

(א) השכלה
- תואר ראשון ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחומי דעת רלוונטים
(ניהול, עבודה סוציאלית, מדיניות ציבורית, מדעי החברה, חינוך וכיו"ב).
- השכלה נוספת רלוונטית- יתרון.

(ב) ניסיון
- ידע וניסיון בניהול- בניית תוכניות עבודה, ניהול תקציב, פיקוח ובקרה.
- ידע וניסיון בניהול עובדים- גיוס עובדים והכשרה, הדרכה, הנעת עובדים, הערכת ביצוע ותמרוץ.
- ידע וניסיון ביזמות חברתית- קהילתית. יתרון לניסיון עם קהלי אזרחים וותיקים.

(ג) כישורים נדרשים
- יזם/ת חברתית, פרואקטיבי/ת, אנרגטי/ת, בעלת יכולות אישיות גבוהות.
- בעל/ת מיומניות תקשורת בין אישית גבוהות, כושר ארגון גבוה, ייצוגיות ויכולת עבודה עם קהלים שונים.
- אוהב/ת אדם ובעל אמונה בהם, ביכולותיהם ובכוחותיהם ובמיוחד אזרחים וותיקים.

(6) כפיפות ארגונית
מנהל/ת המחלקה לרווחת האזרח הוותיק, מינהל שירותים חברתיים.


(1) הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
בקשות להצגת מועמדות למשרה פנויה יוגשו לחברה בכתב על גבי טופס בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה בצירוף מספר המכרז, קורות חיים, המלצות, אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף והכישורים הנדרשים לרבות לעניין השכלה וניסיון מקצועי.

(2) קבלת טופס הבקשה
טופס בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ironit.org.il תחת לשונית "דרושים ומכרזים".

(3) הדרכים להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה תעשה בכתב לאחד מאמצעי הקשר המפורטים להלן:
(1) משרד משאבי אנוש, רח' הקליטה 4 קומה 3 (2) פקס': 08-6499741 (3) דוא"ל: bat-hen@ironit.org.il

(4) המועד האחרון להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה
בקשות להצגת מועמדות למשרה הפנויה יתקבלו עד ליום 24.07.24 שעה 12:00. בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבדקו. יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה.

(5) זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
(6) עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי החברה, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
(7) הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.
(8) ככל שלא יוגשו המסמכים/הפרטים הנדרשים להוכחת עמידה בדרישות, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בדרישות הסף
(9) החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למכרז וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם החברה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

 

טופס בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה - למילוי הטופס לחצו כאן