ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

חדשות ועדכונים בעיר

 

חודש

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

סה"כ לחודש

ספטמבר

6,13 ,כיפור 27, ראש השנה 20

7,14,21,28 - כיפור

1,8,15,22,29

2,9,16,23,30

3,10,17,24

 

סה"כ

2

3

5

5

4

19

אוקטובר

4,11,18,25

5,12,19,26

6,13,20,27

7,14,21,28

1,8,15,22,29

 

סה"כ

4

4

4

4

5

21

נובמבר

1,8,15,22,29

2,9,16,23,30

3,10,17,24

4,11,18,25

5,12,19,26

 

סה"כ

5

5

4

4

4

22

דצמבר

6,13,20,27

7,14,21,28

1,8,15,22,29

2,9,16,23,30

3,10,17,24,31

 

סה"כ

4

4

5

5

5

23

ינואר

3,10,17,24,31

4,11,18,25

5,12,19,26

6,13,20,27

7,14,21,28

 

סה"כ

5

4

4

4

4

21

פברואר

7,14,21,28

1,8,15,22

2,9,16,23

3,10,17,24

4,11,18,25

 

סה"כ

4

4

4

4

4

20

מרץ

7,14,21,28 - פסח

1,8,15,22,29 -חוה"מ

2,9,16,23,30 -חוה"מ

3,10,17,24,31-חוה"מ

4,11,18,25

 

סה"כ

3

4

4

4

4

19

אפריל

11,18,25, 4

5,12,19,26

6,13,20,27

7,21,28, 14 - יום הזיכרון

,   חוה"מ- 1, 8, יום עצמאות-15, 22,29

 

סה"כ

4

4

4

3

3

18

מאי

2,9,23,30,16 - שבועות

3,10,24,31,17 - שבועות

4,11,18,25

5,12,19,26

6,13,20,27

 

סה"כ

4

4

4

4

4

20

יוני

6,13,20,27

7,14,21,28

1,8,15,22,29

2,9,16,23,30

3,10,17,24

 

סה"כ

4

4

5

5

4

22

יולי

4,11,18,25

5,12,19,26

6,13,20,27

7,14,21,28

1,8,15,22,29

 

סה"כ

4

4

4

4

5

21

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ ליום

43

44

47

46

46

226